VERBONDEN AAN

Door Tinka Veldhuis, Rene Veenstra en Siegwart Lindenberg van de vakgroep sociologie is onderzoek gedaan naar de terroristenafdelingen in de Penitentiare Inrichtingen Vught en De Schie. Deze afdelingen zijn in september 2006 in werking getreden om gedetineerden met een terroristische achtergrond, die een mogelijk radicaliserende uitwerking hebben op hun medegedetineerden, op één plaats te kunnen concentreren. De studie betreft zowel een planevaluatie als een procesevaluatie.