VERBONDEN AAN

Groningse sociologen zijn de laatste jaren in landelijk arbeidsmarktonderzoek getalsmatig ondergesneeuwd geraakt door afgestudeerden van aanverwante opleidingen. Als gevolg daarvan was er al jaren betrekkelijk weinig bekend over de arbeidsmarktpositie van Groningse sociologen. Gelukkig had de alumnivereniging Groninger Sociologen had tot medio 2012 nog de beschikking over een almanak, maar toen deze almanak verdween, verdween daarmee tevens de mogelijkheid tot het scheppen van een (indicatief) totaalbeeld van de arbeidsmarktpositie van Groningse sociologen. Daarom heeft de alumnivereniging in 2013 SocioQuest de opdracht gegeven een monitor uit te voeren onder aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerde sociologen.

In totaal zijn 868 aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerde sociologen benaderd met het verzoek een online-vragenlijst in te vullen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een voor een internetenquĂȘte respectabele respons van 482 volledig ingevulde vragenlijsten (een respons van 56%). Op basis van deze onderzoeksgegevens heeft SocioQuest een beschrijvend beeld van de arbeidsmarktpositie van Groningse sociologen kunnen scheppen. De alumnimonitor zal iedere twee jaar worden herhaald.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeker Ronald Kielman.