VERBONDEN AAN

Motieven sportdeelname en evaluatie sportbeleid

In de jaren 2002 (voormeting), 2005 en 2009 is in opdracht van de gemeente Tynaarlo onderzoek gedaan naar het sportgedrag van de jeugd in de Drentse gemeente Tynaarlo. Naast het achterhalen van motieven om te sporten, werden de resultaten gebruikt het om sportbeleid te evalueren.