VERBONDEN AAN

Betrokkenheid in de buurt

In dit onderzoek is gekeken naar de betrokkenheid van burgers in buurten. Meer specifiek is gekeken naar thema's zoals sociale cohesie, onderlinge relaties, behulpzaamheid en zelfredzaamheid. Dit onderzoek werd uitgevoerd als onderdeel van de voorbereiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met het bureau Decide. Er zijn zowel telefonische interviews als interviews op locatie afgenomen.