VERBONDEN AAN

In het kader van de herinrichting van de Oostersingel en de Zuidersingel, heeft het Kerkplein in Assen medio 2012 een nieuwe inrichting gekregen. Het Kerkplein heeft destijds (meer) een verblijfskarakter gekregen en is ingericht volgens de principes van Shared Space. Naast positieve geluiden over de herinrichting kwamen er bij de gemeente, zowel van burgers als vanuit de politiek, klachten binnen over de nieuwe situatie op het Kerkplein. In augustus 2013 heeft de gemeente Assen SocioQuest opdracht gegeven onderzoek te doen naar de nieuwe situatie en op basis daarvan advies uit te brengen en (eventueel) oplossingen aan te dragen.

SocioQuest heeft de verkeerssituatie en subjectieve en objectieve veiligheid op het Kerkplein in Assen in kaart gebracht. Allereerst is een schouw uitgevoerd en zijn semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij verschillende professionals (politie, buschauffeurs) en stakeholders (Fietsersbond, Seniorenraad Assen, Gehandicapten Platform Assen) die in hun hoedanigheid te maken hebben met (de verkeerssituatie op) het Kerkplein. Vervolgens zijn op de drukste momenten 119 enquêtes afgenomen onder voetgangers, fietsers en automobilisten, aangevuld door 10 diepte-interviews onder dagelijkse gebruikers van het Kerkplein. Tenslotte zijn 213 voetgangers geobserveerd bij het oversteken en is het aantal passerende auto’s geregistreerd. Op basis van deze onderzoeksgegevens heeft SocioQuest in oktober 2013 de gemeente Assen advies gegeven en verschillende oplossingen aangedragen ter verbetering van de verkeersituatie en de objectieve en subjectieve veiligheid op het Kerkplein.

Het onderzoek is uitgevoerd door Theo van der Zee (projectleider) en Ronald Kielman (onderzoeker). Voor het onderzoek is een werkgroep samengesteld, bestaande uit Sjoerd Nota (Kenniscentrum Shared Space, NHL), Frank Steyers (verkeerspsycholoog, RuG) en Peter Veldman (Gemeente Assen).