VERBONDEN AAN

Barometer van het Noorden

Van 2002 tot en met 2009 hebben we in opdracht van het Dagblad van het Noorden jaarlijks een Barometer van het Noorden opgesteld. Hierin is het welbevinden van de inwoners van Groningen en Drenthe (en soms Friesland) beschreven en wordt er aandacht besteed aan andere actuele onderwerpen. Een aantal keren is de Barometer ook gebruikt voor verkiezingsprognoses.