VERBONDEN AAN

Met het project VRIEND&VIJAND wil stichting Critical Mass de sociale veiligheid op scholen vergroten en buitensluiting, pesten, discriminatie en geweld op scholen tegengaan. Om te onderzoeken welke effecten uitgaan van VRIEND&VIJAND en te bekijken in hoeverre het haalbaar is VRIEND&VIJAND geregistreerd te krijgen in de databank effectieve jeugdinterventies van het NJI heeft Critical Mass SocioQuest opdracht gegeven daar onderzoek naar te doen.

Op basis van een werkbezoek, expertinterviews, gesprekken met wetenschappers, wetenschappelijke inzichten en ervaringen elders hebben wij het realiteitsgehalte van de projectdoelstellingen en een NJI-registratie getoetst. Daarnaast hebben wij richtinggevende aanbevelingen en suggesties gedaan ten aanzien van de projectdoelstellingen en de invulling van het project VRIEND&VIJAND.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeker Ronald Kielman en senior-onderzoeker Theo van der Zee.