VERBONDEN AAN

Tevredenheid cliënten over vervoer 

In het voorjaar van 2012 wilde Aveleijn weten of het door hen uitbestede vervoer van en naar de dagbestedings- en woonlocaties naar behoren was. Om de tevredenheid te meten is een online vragenlijst uitgezet voor de medewerkers van de dagbestedings- en woonlocaties. Daarnaast hebben de ouders van de cliënten vragenlijsten ingevuld en zijn de cliënten geïnterviewd. In totaal hebben 549 mensen die vanuit verschillende perspectieven betrokken waren hun mening gegeven over de kwaliteit van het vervoer.