VERBONDEN AAN

Inzicht in sociaal klimaat schoolklas

Sinds enkele jaren doet de vakgroep sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar prosociaal en antisociaal gedrag van leerlingen. Hieruit is een tool ontwikkeld die efficiënt en online in beeld brengt hoe het is gesteld met het sociale klimaat in de klas (waaronder sociale veiligheid). In de meting wordt onder andere duidelijk of er pestproblemen in de klas zijn, welke leerlingen goed in de groep liggen en welke niet, wie de leiders van de klas zijn en wie kwetsbare kinderen zijn.

Een meting geeft snel en duidelijk inzicht in het sociale klimaat en biedt een goede basis voor het verbeteren van onderlinge relaties. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van een aantrekkelijk vormgegeven vragenlijst (o.a. met filmpjes) die online wordt afgenomen bij alle leerlingen in de klas. Na het invullen kan efficiënt een rapportage worden gemaakt. Voor meer informatie over het meten van het sociaal klimaat in schoolklassen, kunt u kijken op www.sociaalnetwerkadvies.nl. U kunt uiteraard ook contact met ons opnemen wanneer u meer informatie wilt of belangstelling heeft voor een onderzoek (klik hier voor onze contactgegevens).