VERBONDEN AAN

Voor beleidsmakers bij overheden en andere organisaties is het nuttig om inzicht te hebben in ervaringen, meningen, behoeften etc. van de mensen waarvoor zij beleid maken. Bij de vakgroep sociologie/SocioQuest is veel kennis aanwezig over het in beeld brengen hiervan. Ook is veel kennis aanwezig over het meten van factoren zoals sociale cohesie, onderlinge samenhang/netwerken, sociale steun, informele zorg, zelfredzaamheid, waardering voor de (sociale) omgeving etc.

Een dergelijk onderzoek stelt beleidsmakers in staat doelgericht en effectief beleid te voeren. Het onderzoek kan meerdere doelen hebben. Zo kan voorafgaand aan de uitvoering van het beleid geanalyseerd worden welke problemen en kansen zich precies voordoen, welke oorzaken daarvoor aangewezen kunnen worden en waar de juiste aangrijpingspunten liggen voor het beleid. Tijdens en na de uitvoering kan een onderzoek behulpzaam zijn bij de evaluatie van de effectiviteit van het beleid.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem gerust contact op. Graag overleggen wij met u hoe wij u van dienst kunnen zijn met een onderzoek.