VERBONDEN AAN

Medewerkers(tevredenheids)onderzoek

Een onderzoek onder medewerkers kan veel zaken in beeld brengen die voor bestuur en management interessant zijn. Veelal gaat het bij een onderzoek onder medewerkers om het traditionele medewerkerstevredenheidsonderzoek. Hoewel tevredenheid een belangrijk aspect is, is dit niet het enige aspect dat interessant is om in beeld te brengen in een dergelijk onderzoek. Een onderzoek van SocioQuest onder uw medewerkers kan daarom ook allerlei andere factoren in beeld brengen die voor het effectief besturen van uw organisatie van belang kunnen zijn.

Denk daarbij aan:

 Ervaringen van medewerkers met bijvoorbeeld:
  -  organisatieveranderingen
  -  kwaliteit van de dienstverlening
  -  samenwerking en sociale steun in het team
  -  participatie in de besluitvorming
  -  conflicten
  -  klantgerichtheid
  -  inhoud van het werken
  -  werkdruk 
  -  interne communicatie
  -  verstoring bij de taakuitoefening
  -  mogelijkheden persoonlijke ontwikkeling

 Kenmerken van de organisatie zoals:
  -  sociale relaties binnen teams/de organisatie
  -  organisatiecultuur
  -  gehanteerde invloedsstrategieĆ«n
  -  kernwaarden van de organisatie (in de praktijk)
  -  communicatiewijze
  -  mogelijkheden participatie besluitvorming

Indien gewenst gaan wij na een meting graag (interactief) met u aan de slag om de uitkomsten van het onderzoek te interpreteren in het licht van:
  -  van wat uw organisatie wil zijn (w.o. de doelstellingen).
  -  de (formele) inrichting van de organisatie (regels, procedures, organisatiestructuur, 
      verantwoordelijkheden en bevoegdheden etc.).

Ook kunnen wij samen met u de uitkomsten van het onderzoek spiegelen aan andere zaken zoals de uitkomsten van een onderzoek onder klanten.  

Indien u meer wilt weten over ons en onze dienstverlening, neem dan contact met ons op (klik hier voor onze contactgegevens).