VERBONDEN AAN

Een positieve werkhouding op de werkvloer heeft met name in de zorgsector directe invloed heeft op de kwaliteit van de geboden dienstverlening. Het is dan ook voor iedere zorgorganisatie belangrijk om inzicht te hebben in de tevredenheid van medewerkers en van hen te horen waar het nog beter kan.

Wij leveren onder het label ZorgfocuZ diensten voor de zorgsector (zie www.zorgfocuz.nl). Bij ZorgfocuZ werken mensen met ruimte ervaring in deze sector. ZorgfocuZ heeft een medewerkerstraject ontwikkeld dat niet alleen meet, maar ook anticipeert op de veranderingen waar een organisatie mee te maken heeft/krijgt. Aan de hand van dit onderzoekstraject maken wij inzichtelijk op welke aspecten of onderdelen de organisatie zou kunnen verbeteren naar de mening van uw medewerkers.

Naast dat onze onderzoeken zijn te gebruiken in het kader van certificering HKZ/ISO, is het eindresultaat van een medewerkersonderzoek via ZorgfocuZ een gestructureerd eindrapport met conclusies en aanbevelingen, met daarbij een concreet verbeterplan voor uw organisatie.

Meer informatie over marktonderzoek wordt u graag verstrekt door Arjan Rozema. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (050) 82 00 461. U kunt ook een contact opnemen via info@zorgfocuz.nl