VERBONDEN AAN

Effectiviteitsmeting / evaluatieonderzoek

Doen we de goede dingen? Heeft ons beleid het gewenste effect? Evaluatieonderzoek brengt resultaten van beleid en verklaringen daarvoor in beeld. Zo kunnen nieuwe en onderbouwde beleidskeuzes worden gemaakt. Wij verrichten zowel tussentijds (mid term review) als achteraf (ex post) evaluatieonderzoek. Tevens adviseren wij over de wijze waarop u uitkomsten van onderzoek kunt benutten voor het formuleren van nieuw beleid of het bijsturen van bestaand beleid.

Een evaluatie wint aan gebruikswaarde wanneer de juiste informatie op het juiste moment wordt verzameld. SocioQuest denkt daarom graag al voorafgaand aan de beleidsuitvoering met u mee over de evaluatie. Aan de hand van welke indicatoren brengen we beleidsresultaten in beeld? Welke informatie is daarvoor nodig en op welk moment? Door hier in een vroeg stadium aandacht aan te schenken, krijgt u beter zicht op de doeltreffendheid van uw beleid en wordt evalueren een effectief verbeterinstrument.

Wilt u meer weten over ons en onze dienstverlening? Neem gerust contact met ons op (klik hier voor onze contactgegevens).