VERBONDEN AAN

Een onderzoek onder cliënten brengt ervaringen van cliënten met de organisatie in beeld en kan daardoor een effectief middel zijn om verbeteringen in (de organisatie van) de zorgverlening te realiseren.

Onder het sublabel ZorgfocuZ voeren wij onderzoek uit voor de zorgsector (zie ook www.zorgfocuz.nl). Bij ZorgfocuZ werken mensen met ruime ervaring met het uitvoeren van cliëntonderzoeken, waaronder CQI-onderzoek. Door de verbondenheid met sociologie-Rijksuniversiteit Groningen beschikken wij over de nieuwste inzichten en de meest innovatieve analysetechnieken die wij graag inzetten voor uw organisatie.

Om daadwerkelijk verbeteringen te kunnen realiseren is echter wel nodig dat het onderzoek inhoudelijk en procesmatig goed is vormgegeven.

ZorgfocuZ heeft daarom een voor- en natraject ontwikkeld waarin wij gezamenlijk het proces rondom de meting afstemmen. In dit traject staan we stil bij zaken als: “Wat willen we te weten komen (need to know), welke vragen willen we stellen, wie wordt er betrokken bij het onderzoek en op welke wijze worden de uitkomsten vertaald naar verbeterdoelstellingen / aangepaste bedrijfsvoering / handvatten voor het management?”

We denken graag met onze opdrachtgevers mee over hoe ervoor gezorgd kan worden dat onderkende verbeterpunten worden voorzien van concrete verbeteracties en hoe deze effectief geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie.

Meer vrijblijvende informatie over cliëntonderzoeken kunt u krijgen bij ZorgfocuZ (050 - 82 00 461 of info@zorgfocuz.nl). Zie voor meer informatie ook: www.zorgfocuz.nl